ظرفیت بیزینس اتاق فرارت رو آزاد کن!

اسکیپ‌روم خودت را در اکیپا #ثبت کن تا دیده بشی و #فروشت رشد کنه!

در صورتی که مجموعه خود را قبلا در اکیپا ثبت کرده‌اید، برای ثبت بازی جدید “ثبت اتاق” را انتخاب کنید.

collaborate-us
بدون ریسک
شناخته شدن برند
همکاری منصفانه

تمرکز شما بر توسعه و خلاقیت، تمرکز ما بر فروش بیشتر!

مراحل ثبت نام

تکمیل فرم ثبت‌نام
ساخت صفحه مجموعه
ساخت صفحه بازی
ارسال اطلاعات و ورود